Dagdas novads 2009-2021

Dagdas novads izveidojās 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Dagdas pilsētai un 10 pagastiem - Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes un Dagdas.

 

Dagdas novada teritorijas platība ir 949 km2.

 

Kopējais iedzīvotāju skaits Dagdas novadā ir 6998 (uz 01.01.2021.)

Andrupenes pag. -  1006

Andzeļu pag.    - 515

Asūnes pag.     - 417

Bērziņu pag.    - 325

Ezernieku pag.  - 663

Konstantinovas pag. - 447

Šķaunes pag.     - 488

Svariņu pag.     - 311

Ķepovas pag.     - 172

Dagda            - 1990

Dagdas pag.      - 664

 

 

 

 

Simbolika