Izglītība

No 28.09.2022. mājaslapā www.dagda.lv informācija netiek atjaunota un papildināta.

 

Aktuālajai informācijai lūgums sekot līdzi Krāslavas novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.kraslava.lv.

Informācijai iespējams sekot līdzi arī tīmekļvietnē www.kraslavasvestis.lv un sociālajos tīklos – Krāslavas novada pašvaldības (@kraslavasnovads) un Dagdas pilsētas un pagastu apvienības (@KraslavasNovadsDagda) Facebook kontā.

Izglītības ziņas

21.09.2022
Pasākums „Profesiju kvests”

Jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros, aktīvākā PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu grupa “Aktīvisti”, 20.septembrī organizēja profesiju kvestu, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam.

[vairāk]
13.07.2022
Kultūras un mākslas iepazīšana programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros

Kopš 2018. gada rudens sākās programmas “Latvijas skolas soma” norišu īstenošana, kas ļauj visiem Latvijas skolēniem baudīt un iepazīt kultūras un mākslas jomu. Arī 2021./2022. mācību gada 2. semestris nebija izņēmums. Skolēni ir pieredzējuši daudz interesantu pasākumu un jūlija sākumā veiksmīgi esam noslēguši atskaiti par šo periodu.

[vairāk]
12.07.2022
Atskats uz pavekto projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Krāslavas novada izglītības iestādēs 2021./2022. m. g. 2. semestrī

2021./2022. mācību gada 2.semestrī Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros tika īstenoti 67 individuālie atbalsta pasākumu plāni, kuru izvērtēšana noslēdzās 30. jūnijā un tagad varam atskatīties uz paveikto un izdarīt secinājumus.

[vairāk]
12.07.2022
Atskats uz paveikto projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2021./2022. mācību gada 2. semestrī

Izglītības iestādēs, kurās jau vairākus gadus tiek īstenots projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, skolotāji un skolēni aizvien vairāk novērtē to, ko šis projekts sniedz. Tas ir darbs mācīšanās grupās, interešu izglītībā, talantu, laborantu un pētniecības programmās, kā arī pedagogu palīga/otrā...

[vairāk]
09.06.2022
2022.gada aktivitātes Andrupenes pamatskolā

Andrupenes pamatskolas bērni, tāpat kā citu skolu audzēkņi, bija noilgojušies pēc svētkiem, kopā būšanas un jautrības. Tādēļ Meteņi skolā bija gaidīti tradicionālie svētki. Ziema tika pavadīta gan veidojot sniega skulptūras, gan griežoties karuselī, gan metot sniega pikas mērķī, gan ar citām aktivitātēm.

[vairāk]
03.06.2022
Aktivitātes karjeras projektā 2021./2022. mācību gadā

Ar 2022. gada 31. maiju beidzas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nodrošinājums izglītības iestādēs. Savukārt projekta īstenošana beigsies 2022. gada 31. decembrī.

[vairāk]